Excavacions Barris


ELS NOSTRES TREBALLS

Al menú Treballs podem veure que hi ha 2 subapartats.

En el primer subapartat es pot apreciar un llistat amb tots els treballs i feines que fem.

Al segon subapartat on podem veure tota una sèrie de fotografies sobre algunes de les nostres obres.

EXCAVACIONS BARRIS és empresa de caràcter familiar que està dedicada principalment a excavacions, aquestes les realitzem per tot el territori de la nostra comunitat autònoma, Catalunya.

Disposem dels millors professionals i maquinària per a realitzar els treballs ràpids i amb un molt bon resultat.

Les excavacions són un conjunt d’actuacions on es prepara el terreny per a realitzar-hi altres obres. Tot això es realitza amb maquinària pesant (excavadores, retro excavadores, giratòries, etc).

Tenim la capacitat i també l’experiència per a realitzar qualsevol classe de demolició. Tenim la maquinària necessària per a treballar en espais reduïts i en espais amb accés difícil.